Gelecekteki İK


 

Firmalar da İK'nın, organizasyonel yetenek, dijitalleşme, mesleki gelişim ve öğrenme karışımını en iyi şekilde uyumlu hale getirmede liderlik etmesi gerekiyor.

İK'nın, işe alım uzmanı rolünün ötesine geçerek değerler inşa etme konusunda daha büyük bir amacı olmalı.

İK, şirketin çalışanlarına öncelik vererek hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir ortak birim olmalıdır.

Çalışanların bakış açısını değiştirmesi ve şirketin yetenekleriyle iş birliği yapması ve aynı yolda olması İK'nın önceliği olmalıdır.

Gelişen teknolojiyle insanların yerini alan makinelerden dolayı çalışanların yeni beceriler öğrenmesi ve yeni roller üstlenmesi için beceri kazanacağı bir yeniden beceri/beceri geliştirme çalışması için değişimi başlatmalı ve eğitim birimleri kurmalıdır.

İK geçmişte destekleyici bir işlev olarak görülüyordu, ancak veri bilimi, yapay zeka, vb. teknolojileri benimseyen, kullanan firmaların İK çalışanları, doğru yetenekleri oluşturmaya ve iş akışını desteklemeye başladılar, bunun sonucunda veri analitiğini daha etkin kullanarak iş gücünü geliştiriyorlar.

Bir firmanın stratejik ik ya dönüştürülmesi için, çalışanların yeteneklerinin açığa çıkması gerekir ve İK'nın temel rolü, organizasyonel kültürün istikrarlı hale getirilmesi olmalıdır.

İK, firmaların başarısının devam etmesine yardımcı olmak amacıyla çalışanlara yetenek geliştirme stratejilerini iş stratejileriyle uyumlu hale getirmelidir.

İşyerinin geleceği için ve sürekli değişime hazırlanmamız gerekiyor.

Teknolojideki gelişmelerle birlikte önümüzdeki yıllarda İK'nın teknoloji ile duygusal zeka arasındaki dengeyi bulmaya odaklandığını göreceğiz. Otomasyon ve yapay zekaya doğru ilerledikçe, empati ve başkalarıyla bağlantı kurma ve onlarla ilgilenme yeteneği her zamankinden daha önemli olacaktır.

Üretken ve sürekli değişim karşısında iyi performans gösterebilen daha esnek iş gücü oluşturmak adına İK çalışanların sorunlarını çözmek ve iş için önemli olan şekillerde yenilikler yapmalıdır.

Organizasyonlarımızda işlerin büyümesi ve üretkenlik için yeni teknolojilerden yararlanmak gerekiyor.

İK'yı tanımlayan normlar, organizasyon genelinde daha olumlu ve dirençli bir işyeri kültürüne destek vermektedir, daha güçlü ekiplerin yetiştirilmesine de katkısı olmaktadır.

Aslında İK'nın geleceğe yön veren kuruluşlara liderlik etme zamanının geldiğini düşünüyorum.

Başarıya doğru ilerlemek için teknolojiyi ve insan analitiğini kullanmamız gerekiyor. Beceriler ve yetenekler konusunda rehberlik sağlamak için muazzam bir fırsata sahibiz.

Teknoloji ve yeniliğin her şeyin üstünde değer verildiği bir çağda, her türlü çeşitliliği benimsemek çok önemlidir ve İK fonksiyonu bu yolculukta çok önemli bir rol oynayabilir ve geleceğin işgücünü inşa eden bir meslek olarak gözükmektedir.

 
 
İhsan BULUT

İnkayder Dernek Başkanı ve Furkan Baysak İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü