Çerez Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

Çerez ("Cookie") Aydınlatma Metni

 

İşbu Ayd6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

Çerez ("Cookie") Aydınlatma Metni

 

İşbu Aydınlatma Metni, çerezler aralığı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Sahabiye Mah. Ahi Evran Cad. no:34/A Kocasinan / Kayseri adresinde mukim, Kayseri Ticaret Odasına 8958 Numarası ile kayıtlı 0540004007600017 mersis no’lu, Kayseri Gevher Nesibe Vergi Dairesine 5400040076 Numara ile kayıtlı bulunan  Özel İstihdam Bürosu olarak faaliyet gösteren veri sorumlusu sıfatını haiz KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (“KAYMEK” / “Şirket”) unvanlı şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikalarına www.kayserikariyer.com adresinde yer verilmektedir.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ

www.kayserikariyer.com  alan adında yer alan hizmetlerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanılmaktadır. Cookieler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Cookie kullanılmasının tercih edilmemesi halinde tarayıcınızın ayarlarından Cookieleri silinmesi ya da engellenmesi mümkündür. Ancak bunun internet sitesinin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcıdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie kullanımının kabul edildiği varsayılmaktadır.

Daha iyi hizmet verebilmek, üyelik faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile kullanıcılarımızın web sitesinde gezinme bilgileri toplanacak, işlenecek ve güvenli olarak saklanacaktır.

KAYSERİ KARİYER çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler, gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda kullanıcılardan toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Gezinme bilgileri toplanan kullanıcılardan elde edilen veriler esas alınarak, potansiyel kullanıcıların ilgisini çekebilecek reklamların sunulabilmesi amacıyla KAYSERİ KARİYER “hedefli pazarlama ve reklam teknolojisini” devreye alabilir.

Gezinme bilgilerini toplama amacıyla kullanılan çerezler (cookie) hakkında bilgi, KAYSERİ KARİYER hizmeti ilk defa kullanıldığında web sitesinde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir. 

 

  www.kayserikariyer.com Sitesinde Kullanılan Cookie Türleri

Oturum Cookieleri

(Session Cookies)

Oturum Cookieleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici Cookielerdir.

Bu tür Cookielerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Cookieler

(Persistent Cookies)

Kalıcı Cookieler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan Cookie türleridir.

Bu tür Cookieler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı Cookielerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı Cookieler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir Cookie olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur. 

İnternet Sitemizde Kullanılan Cookieler

Teknik Cookieler 
(Technical Cookies)

Teknik Cookieler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Cookieleri 
(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür Cookieler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Cookieler 
(Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan Cookie türleridir.

Kişiselleştirme Cookieleri 
(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitelerinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan Cookielerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Cookieler 
(Analytica lCookies)

Internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan Cookielerdir. 

Cookielerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Tarayıcının ayarları değiştirilerek Cookielere ilişkin tercihlerin kişiselleştirilmesi mümkündür. İmkanına sahipsiniz.

AdobeAnalytics

http://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi

Opera

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Sitemizde aşağıda yer verilen amaçlarla çerezler kullanmaktadır.

 

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’ de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • Siteyi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak,
 • Site üzerinde yapılan gezintinin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
 • Siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

 

 

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KAYSERİ KARİYER olarak, işbu aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde

 

 1. Kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilerle
 2. Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde bu mercilerle,
 3. Hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimizin menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimiz avukatlarıyla paylaşılmaktadır.
 4. Bilgileriniz tarafınıza yukarıda bildirilen şekilde kaydedilecek, saklanacak,  mevzuatın izin verdiği durumlarda (işveren ile iş arayanı ortak noktada buluştururken) üçüncü kişilerle,
 5. Veri sahibinin istediği durumlarda, gerekli olduğu durumlarda ve belirli kapsamlarda (CV niteliğindeki bilgiler), belirli amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

 

 

  1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini www.kayserikariyer.com adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize  aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 ınlatma Metni, çerezler aralığı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Sahabiye Mah. Ahi Evran Cad. no:34/A Kocasinan / Kayseri adresinde mukim, Kayseri Ticaret Odasına 8958 Numarası ile kayıtlı 0540004007600017 mersis no’lu, Kayseri Gevher Nesibe Vergi Dairesine 5400040076 Numara ile kayıtlı bulunan  Özel İstihdam Bürosu olarak faaliyet gösteren veri sorumlusu sıfatını haiz KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (“KAYMEK” / “Şirket”) unvanlı şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikalarına www.kayserikariyer.com adresinde yer verilmektedir.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ

www.kayserikariyer.com  alan adında yer alan hizmetlerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanılmaktadır. Cookieler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Cookie kullanılmasının tercih edilmemesi halinde tarayıcınızın ayarlarından Cookieleri silinmesi ya da engellenmesi mümkündür. Ancak bunun internet sitesinin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcıdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie kullanımının kabul edildiği varsayılmaktadır.

Daha iyi hizmet verebilmek, üyelik faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile kullanıcılarımızın web sitesinde gezinme bilgileri toplanacak, işlenecek ve güvenli olarak saklanacaktır.

KAYSERİ KARİYER çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler, gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda kullanıcılardan toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Gezinme bilgileri toplanan kullanıcılardan elde edilen veriler esas alınarak, potansiyel kullanıcıların ilgisini çekebilecek reklamların sunulabilmesi amacıyla KAYSERİ KARİYER “hedefli pazarlama ve reklam teknolojisini” devreye alabilir.

Gezinme bilgilerini toplama amacıyla kullanılan çerezler (cookie) hakkında bilgi, KAYSERİ KARİYER hizmeti ilk defa kullanıldığında web sitesinde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir. 

 

  www.kayserikariyer.com Sitesinde Kullanılan Cookie Türleri

Oturum Cookieleri

(Session Cookies)

Oturum Cookieleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici Cookielerdir.

Bu tür Cookielerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Cookieler

(Persistent Cookies)

Kalıcı Cookieler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan Cookie türleridir.

Bu tür Cookieler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı Cookielerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı Cookieler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir Cookie olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur. 

İnternet Sitemizde Kullanılan Cookieler

Teknik Cookieler 
(Technical Cookies)

Teknik Cookieler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Cookieleri 
(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür Cookieler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Cookieler 
(Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan Cookie türleridir.

Kişiselleştirme Cookieleri 
(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitelerinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan Cookielerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Cookieler 
(Analytica lCookies)

Internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan Cookielerdir. 

Cookielerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Tarayıcının ayarları değiştirilerek Cookielere ilişkin tercihlerin kişiselleştirilmesi mümkündür. İmkanına sahipsiniz.

AdobeAnalytics

http://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi

Opera

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Sitemizde aşağıda yer verilen amaçlarla çerezler kullanmaktadır.

 

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’ de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • Siteyi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak,
 • Site üzerinde yapılan gezintinin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
 • Siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

 

 

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KAYSERİ KARİYER olarak, işbu aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde

 

 1. Kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilerle
 2. Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde bu mercilerle,
 3. Hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimizin menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimiz avukatlarıyla paylaşılmaktadır.
 4. Bilgileriniz tarafınıza yukarıda bildirilen şekilde kaydedilecek, saklanacak,  mevzuatın izin verdiği durumlarda (işveren ile iş arayanı ortak noktada buluştururken) üçüncü kişilerle,
 5. Veri sahibinin istediği durumlarda, gerekli olduğu durumlarda ve belirli kapsamlarda (CV niteliğindeki bilgiler), belirli amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

 

 

  1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini www.kayserikariyer.com adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize  aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.