İş Hayatında Eğitim Mi? Tecrübe Mi?            Günümüz iş dünyasının kendisine sorması gereken en önemli soruların başında gelmektedir Tecrübe mi? Eğitim mi?. Tecrübe ve eğitim tek başlarına bir anlam ifade etmemektedir. Eğitimsiz tecrübe alışkanlıklardan öteye gidemediği gibi, tecrübesiz eğitim ise bilginin işlevsizliğine yol açacaktır. Tecrübe işe alımlarda en çok aranan özelliklerden biridir ve kişinin olaylar karşısında soğukkanlı durmasını sağlar. Eğitimin doğruları ve tecrübenin doğruları diye ayrım yapmak mümkündür. Tecrübenin doğruları eğitime göre daha çözüm odaklı olduğu bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 


            Unutulmamalı ki bilgi sadece diplomayı almanıza yardımcı olan bir araç olarak belleğinizde kalırsa diploma gibi evinizde bir rafta eskiyecektir. Bilgiyi sürekli güncel, aktif  ve etkili olarak kullanmalı ve zamana uygun olarak güncellemeliyiz. Eğitim boyunca öğrenilen teorik bilgiler maalesef iş dünyası için yeterince doğru şekilde verilmemekte bu yüzden kişinin kendisini hazırlaması gerekmektedir. İş hayatında tecrübe en önemli güven kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişi tecrübesini eğitim ile geliştirerek ve kendini yenileyerek kullanırsa bulunduğu firmaya ve kendisine en önemli katkıyı sağlamış olacaktır. İçinde bulunulan iş dünyasında hiç kuşkusuz ortada olan bir gerçek var ki tecrübe aranılan en somut özellik olarak karşımıza çıkıyor.  


            Eğitim ile tecrübeyi harmanlayan kişiler olaylar karşısında yönetim ve idare açısından bulunduğu firmaya çok olumlu katkılar sunmuş olacaktır. Eğitimin verdiği bilgi tecrübenin sağladığı olgunluk ve çözüm odaklılık karşılaştığı problemlerin daha basit çözümünü sağlayacaktır. Kuşkusuz     X ve Y kuşaklarının tecrübeleri, Z kuşağının ise bilgisinin birleşmesi ile ortaya çıkacak olan olgular iş dünyamızın en ihtiyaç duyduğu durumdur. Tek bir doğru var ki başarıya giden yolda hem tecrübeye hem de eğitime olan ihtiyacın sürekli var olacağıdır. Sonuç olarak başarıya giden yolda emin adımlarla ilerlemek ve kalıcı olmak isteniyorsa tecrübe ve eğitimi tek başına değil birlikte düşünmeli ve sürekli ihtiyaç olarak kabul etmek gerekmektedir.