Personel Bulamama Konusu...


Personel Bulamama Konusu…

 

‘İş ilanları’ açık pozisyonlar ve gerekli niteliklerin detaylı bir şekilde açıklandığı belgelerdir.

Bu ilanlar, potansiyel adaylara şirketin beklentilerini ve kültürünü yansıtır. İyi yazılmış iş ilanları ,adayların beklentilerine ve şirketin değerlerine uygun niteliklere sahip olup olmadıklarını değerlendirmelerine yardımcı olur.

Şirket kültürü ise ,bir organizasyonun değerleri, davranış normları, liderlik tarzları ve çalışma ortamını yansıtan bir kavramdır. Güçlü ve sağlıklı bir şirket kültürü, çalışanları motive eder, işe bağlılıklarını artırır ve müşteri memnuniyetini yükseltir. İş arayışında adaylar, şirket kültürünün kendilerine uygun olup olmadığını değerlendirmeli ve bu kültüre katkıda bulunabileceklerini göstermelidir.

 

İş ilanları oluşturulurken, şirket kültürünün oldukça önemli bir etkisi vardır. Aşağıda bu etkiler hakkında detaylı bilgiler verilmektedir:

 

1. Marka yansıması: İş ilanı, şirketin marka imajını yansıtır. Kullanılan dil, görsel tasarım ve içerik, adayların şirketin değerleri, vizyonu ve çalışma ortamı hakkında ilk izlenimini oluşturur.

 

2. Kültürel uyum: İş ilanında belirtilen nitelikler, sorumluluklar ve beklentiler, şirketin kültürüne uygun adayları çekmeyi hedefler. Örneğin, takım çalışmasına veya yenilikçiliğe önem veren şirketler, bu özellikleri öne çıkararak uygun adayları bulur.

 

3. Çeşitlilik ve kapsayıcılık: Kapsayıcı bir dil kullanımı ve farklı geçmişlere sahip adayları teşvik eden ifadeler, şirketin çeşitliliği desteklediğini gösterir.

 

4. Motivasyon ve bağlılık: İş ilanındaki cazip fırsatlar, kariyer gelişimi olanakları ve çalışan faydaları, adayların şirkete olan motivasyonunu ve bağlılığını artırır.

 

5. Şeffaflık ve güven: Detaylı iş tanımları, açık iletişim ve performans beklentilerinin net aktarılması, şirketin şeffaf ve güvenilir olduğu izlenimini yaratır.

 

Özetle, iş ilanları oluşturulurken şirket kültürünün yansıtılması, hedeflenen adayların çekilmesi ve şirket değerlerinin güçlendirilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Bu dengeyi sağlamak, şirketin uzun vadeli başarısı için önemlidir.

 

İş arayanları soğutan iş ilanı türleri genellikle şu şekilde sıralanabilir:

 

1. Çok genel ve belirsiz ilanlar: İş tanımı, sorumluluklar ve beklentilerin net bir şekilde belirtilmediği ilanlar adayları caydırabilir.

 

2. Aşırı detaylı ilanlar: Çok uzun ve karmaşık iş ilanları, adayların ilgisini dağıtabilir ve başvuru yapmaktan vazgeçirmelerine neden olabilir.

 

3. Olumsuz dil ve içerik: Olumsuz ifadeler, aşırı talep ve baskıcı tonlar içeren ilanlar, adayların işveren markası algısını olumsuz etkileyebilir.

 

4. Düşük maaş ve fayda paketi: Piyasa şartlarına uygun olmayan düşük ücret ve sınırlı yan haklar, adayların ilgisini çekmemesine yol açabilir.

 

5. Kariyer gelişimi olanakları hakkında net bilgi vermeme: Çalışanların kariyer ilerlemesi, eğitim ve terfi imkanları hakkında yeterli bilgi sunulmayan ilanlar, adayları caydırabilir.

 

6. Yetersiz iş-yaşam dengesi: Esnek çalışma, ücretli izin gibi imkanların belirtilmemesi, iş-yaşam dengesine önem veren adayları uzaklaştırabilir.

 

7. Ayrımcı veya kapsayıcı olmayan dil: Cinsiyet, yaş, etnik köken gibi faktörlere dayalı ayrımcı ifadeler içeren ilanlar, çeşitliliğe önem veren adayları rahatsız edebilir.

 

Bu tür sorunlu ilanlar, şirketin kültürü ve değerleri hakkında olumsuz izlenim yaratarak, nitelikli adayların başvurmasını engelleyebilir.

 İş ilanları oluşturulurken bu hususlara dikkat edilmesi önemlidir.

 

Kenan TOSUN

KAYSERİ KARİYER MERKEZİ SORUMLUSU