Sürdürülebilirlik Kapsamında Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi


 

 

İnsanoğlunun sanayi toplumuna geçişiyle birlikte, devasa fabrikalar kuruldu. Kurulan bu fabrikaların çevresinde insan nüfusu da hızla arttı.  Üretimde sayıya ve maliyetlere odaklanan bu devasa işletmeler kaynakları tüketirken, çevre bilinci ve sürdürülebilirliği maalesef göz ardı edildi. Geldiğimiz noktada ise yenilenemeyen kaynaklardan dolayı, çevre kirliliği ve atık seviyelerinde meydana gelen büyük artışlar dünyamızı ciddi şekilde tehdit etmeye başlamıştır. Tehlikeyi farkına varan sürdürülebilir çevre bilinci içerisinde hareket eden işletmeler, gelecek nesillere temiz, yaşanabilir ve kaynakları yeterli olan politikalar oluşturmaya başlamışlardır.  Belirttiğimiz çevreye duyarlı işletmeler, son dönemlerde sürdürülebilirlik temelinde sosyal sorumluluk uygulamalarını arttırarak çevre dostu ürünler üreterek ve bu yönde inovatif teknolojiler üzerinde çalışarak duyarlılıklarını somutlaştırmaya çalışmaktadırlar. Ama sürdürülebilirliği sağlayacak temel unsurun insan olması, sürdürülebilirlik kapsamında insan kaynağını tabi ki saf dışı yapamaz tam tersi olarak ön plana çıkarmak zorundadır. Yapılacak sosyal sorumluluk uygulamaları İK’ dan bağımsız olarak değerlendirilemez ve hatta İK bu projelerin uygulanmasında birinci derecede sorumlu olacaktır. Sürdürebilirliği fark eden işletmeler insan kaynakları yönetiminde bu gelişmelere bağımsız kalmamış ve yeşil-İK uygulamaları geliştirmek için bütçe ayırmaya başlamışlardır. Önümüzdeki yıllarda işletmeler başarı için ekonomik ve finansal göstergelerin yanında çevresel ve sosyal konulara da ilgi göstermek zorunda kalacaklardır. Yeşil-İKY de işletmelere yeşil kültürün nasıl adapte edileceği, insan kaynakları yönetimi uygulamalarının yeşil politika ve amaçlarına uyarlanması sürecinde nasıl bir yol izleyeceği konusunda çalışmalara yardımcı olacaktır.

 

Kilim İnsan Kaynakları Müdürü

Mustafa Ayhan